Download


Trang Dowload phần mềm chấm công chính hãng, phần mềm được phát triển bởi công ty DAIPHATCORP.,

Chi tiết hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

Hotline hỗ trợ 24/7: 1900 22 81


I. Dowload phần mềm chấm công chính hãng:1. Phần mềm Ronald Jack V3.1:  Tại đây           /Update 05/04/2019

2. Phần mềm Ronald Jack V3:  Tại đây             /Update 02/01/2019

3. Phần mềm AIKYO: Tại đây

4. Phần mềm Logicbuy: Tại đây

5. Phần mềm Wise eye On 39: Tại đây

6. Tải File SQL cho phần mềm On 39: Tại đây


II. Dowload hướng dẫn sử dụng phần mềm:1.  HDSD Phần Mềm Ronald Jack Software: Tại Đây

2.  HDSD Phần Mềm AIKYO: Tại đây

3.  HDSD Phần Mềm Wise eye: Tại đây

4.  HDSD Phần Mềm Logicbuy: Tại đây

5.  HDSD Phần Mềm Mitapro: Tại đây

6.  HDSD Phần Mềm Tas-erp: Tại đây

III. Dowload SDK, Dirver của máy chấm công:

1.  Tải Driver Ronald Jack: Tại đây


2.  Tải Driver Aikyo: Tại đây


3.  Tải Net 4.0: Tại đây


4.  SDK Ronald Jack 2019 Tại đây


Phần mềm chấm công chuyên nghiệp cho máy chấm công công Ronald Jack, phần mềm quản lý máy chấm công


Tính năng cơ bản của phần mềm chấm công:Phần mềm chấm công chính hãng được việt hóa 100% dễ sử dụng, kể cả người mới sử dụng lần đầu, Giao diện thân thiện với người sử dụng
Có thể quản lý và kết nối một hoặc nhiều máy chấm công
Có thể kết nối máy chấm công online từ xa quan internet
Tính công theo ca hành chính chấm 2 lần/ ngày hoặc chấm 4 lần/ ngày
Tính công theo Ca: chia 3 ca trong ngày hoặc chia nhiều ca trong ngày
Tính côn được cho ca gãy (một người có thể chấm công cho 2 or nhiều ca/ 1 ngày)
Tính công tăng ca cho nhân viên, có nhiều mức tăng ca để tùy chọn
Tạo lịch trình linh hoạt
Tự động nhân ca khi chấm công
Quản lý nhân viên trong công ty theo sơ đồ phòng ban của công ty (tạo sơ đồ công ty linh hoạt)

Tổng hợp xuất bảng công ra file Excel có nhiều biểu mẫu:
    1. Xuất công tổng hợp theo tháng
    2. Xuất chi tiết chấm công theo nhân viên
    3. Xuất điểm danh nhân viên
    4. Xuất chi tiết công và tổng hợp theo nhân viên
    5. Xuất đi trễ và về sớm theo từng nhân viên
    6. Có thể thiết kế biểu mẫu chấm công theo yêu cầu của từng công ty.