Download

Phần mềm chấm công chuyên nghiệp cho máy chấm công công Ronald Jack, phần mềm quản lý máy chấm công
Tính năng cơ bản của phần mềm:
Có thể quản lý và kết nối một hoặc nhiều máy chấm công
Có thể kết nối máy chấm công online từ xa quan internet
Tính công theo ca hành chính chấm 2 lần/ ngày hoặc chấm 4 lần/ ngày
Tính công theo Ca: chia 3 ca trong ngày hoặc chia nhiều ca trong ngày
Tính côn được cho ca gãy (một người có thể chấm công cho 2 or nhiều ca/ 1 ngày)
Tính công tăng ca cho nhân viên, có nhiều mức tăng ca để tùy chọn
Tạo lịch trình linh hoạt
Tự động nhân ca khi chấm công
Quản lý nhân viên trong công ty theo sơ đồ phòng ban của công ty (tạo sơ đồ công ty linh hoạt)

Tổng hợp xuất bảng công ra file Excel có nhiều biểu mẫu:
    1. Xuất công tổng hợp theo tháng
    2. Xuất chi tiết chấm công theo nhân viên
    3. Xuất điểm danh nhân viên
    4. Xuất chi tiết công và tổng hợp theo nhân viên
    5. Xuất đi trễ và về sớm theo từng nhân viên
    6. Có thể thiết kế biểu mẫu chấm công theo yêu cầu của từng công ty.

Chi tiết hỗ trợ vui lòng liên hệ: 

Hotline hỗ trợ 24/7: 1900 22 81

Download Phần mềm chấm công theo các đường dẫn sau:


1. Phần mềm Ronald Jack V3:  tại đây        

1. Phần mềm Ronald Jack V2.1:  tại đây

2. Phần mềm AIKYO: tại đây

3. Phần mềm Logicbuy: tại đây

4. Phần mềm Wise eye On 39: tại đây

Dowload hướng dẫn sử dụng theo đường dẫn sau:

=> HDSD Phần Mềm Ronald Jack Software: Tại Đây

=> HDSD Phần Mềm AIKYO: tại đây

=> HDSD Phần Mềm Wise eye: tại đây

=> HDSD Phần Mềm Logicbuy: tại đây

=> HDSD Phần Mềm Mitapro: tại đây

=> HDSD Phần Mềm Tas-erp: tại đây

Dowload Phần mềm hỗ trên windows trợ theo đường dẫn sau:

- Tải Driver Ronald Jack: tại đây
- Tải Driver Aikyo: tại đây
- Tải Net 4.0: tại đây
- SDK Full SEMAC