[tintuc]

STT Hình ảnh Thông số kỹ thuật
1 Model Ronald Jack T8 

Giá: 3.000.0000 VND
Máy chấm công Ronald Jack T8 bản 2019
Quản lý 3,000 User (1:N); ( 1:N là 1 User có thể đăng ký được vân tay + Thẻ từ, Pass đồng thời trên 1 tài khoản ID)
Phương thức chấm công: Vân Tay, Thẻ từ, Pass
Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay
Dung lượng lưu trữ lên đến 200,000 giao dịch
Giao thức kết nối: TCP/IP + USB, RS - 232/485
Kết nối với khóa từ kiểm soát cửa cơ bản
Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
Hiển thị ID và tên khi chấm công
Dữ liệu trong máy không bị mất khi sảy ra mất điện
Sử dụng chip Intel của Mỹ
Tốc độ sử lý nhanh < 1s/ lần chấm công
Thiết kế dễ dàng lắp đặt và sử dụng.

Điểm đặc biệt Ronald Jack T8:

Chấm công được bằng: Vân tay, Thẻ từ, PIN trên cùng 1 ID tài khoản.
Kết nối được với khóa từ, kiểm soát cửa
Tối đa lên đến: 3,000 Người

2 Model Ronald Jack RJ1200 

Giá: 3.500.0000 VNDMáy chấm công Ronald Jack RJ1200 bản 2019
Quản lý 2,000 User (1:N); ( 1:N là 1 User có thể đăng ký được vân tay + Thẻ từ, Pass đồng thời trên 1 tài khoản ID)
Phương thức chấm công: Vân Tay, Thẻ từ, Pass
Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay
Dung lượng lưu trữ lên đến 200,000 giao dịch
Giao thức kết nối: TCP/IP, USB Slave, USB Disk, RS - 232/485
Kết nối với khóa từ kiểm soát cửa cơ bản
Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
Hiển thị ID và tên khi chấm công
Dữ liệu trong máy không bị mất khi sảy ra mất điện
Sử dụng chip Intel của Mỹ
Tốc độ sử lý nhanh < 1s/ lần chấm công
Thiết kế dễ dàng lắp đặt và sử dụng.


Điểm đặc biệt Ronald Jack RJ1200:

Kết nối qua cổng: USB Slave chỉ có trên phiên bản 2019.


USB Slave: Cho phép vừa kết nối dữ liệu vừa cấp nguồn cho máy chấm công qua công USB.

1 Nhân viên có thể chấm công được bằng: Vân tay, Thẻ từ, PIN trên cùng ID tài khoản.

Máy được tích hợp sẵn PIN lưu điện 6 đến 8 giờ
Kết nối được với khóa từ, kiểm soát cửa
Đầu đọc vân tay thế hệ mới 3.0
Tối đa quản lý đến 2.000 người


3 Model Ronald Jack RJ1300

Giá: 3.600.0000 VND


Máy chấm công Ronald Jack RJ1300 bản 2019
Quản lý 3,000 User (1:N), Thay thế cho các model X628, X628pro, X628 Plus, dòng DG, 2018 trở về trước.
Phương thức chấm công: Vân Tay, Thẻ từ, Pass
Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay
Dung lượng lưu trữ lên đến 200,000 giao dịch
Giao thức kết nối: TCP/IP, USB Slave, USB Disk, RS - 232/485
Kết nối với khóa từ kiểm soát cửa cơ bản
Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
Hiển thị ID và tên khi chấm công
Dữ liệu trong máy không bị mất khi sảy ra mất điện
Sử dụng chip Intel của Mỹ
Tốc độ sử lý nhanh < 1s/ lần chấm công
Thiết kế dễ dàng lắp đặt và sử dụng.


Điểm đặc biệt Ronald Jack RJ1300:

Kết nối qua cổng: USB Slave chỉ có trên phiên bản 2019.

USB Slave: Cho phép vừa kết nối dữ liệu vừa cấp nguồn cho máy chấm công qua công USB.

Máy được tích hợp sẵn PIN lưu điện 6 đến 8 giờ
Kết nối được với khóa từ, kiểm soát cửa
Đầu đọc vân tay thế hệ mới 3.0
Tối đa quản lý đến 3.000 người

4 Model Ronald Jack F18

Giá: 4.800.0000 VNDQuản lý 3,000 User (1:N); ( 1:N là 1 User có thể đăng ký được vân tay + Thẻ từ, Pass đồng thời trên 1 tài khoản ID)
Phương thức chấm công: Vân Tay, Thẻ từ, Pass
Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay
Dung lượng lưu trữ lên đến 200,000 giao dịch
Giao thức kết nối: TCP/IP + USB, RS - 232/485
Kết nối với khóa từ kiểm soát cửa cơ bản
Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
Hiển thị ID và tên khi chấm công
Dữ liệu trong máy không bị mất khi sảy ra mất điện
Sử dụng chip Intel của Mỹ
Tốc độ sử lý nhanh < 1s/ lần chấm công
Thiết kế dễ dàng lắp đặt và sử dụng.


Điểm đặc biệt Ronald Jack F18:

1 Nhân viên có thể chấm công được bằng: Vân tay, Thẻ từ, PIN trên cùng ID tài khoản.
Kết nối được với khóa từ, kiểm soát cửa chuyên nghiệp

Đây là dòng máy kiểm soát cửa chuyên nghiêp, cho phép cài đặt lên đến 50 Time Zone

Tối đa quản lý đến 5.000 người nếu dùng thẻ từ

5 Model Ronald Jack X958A

Giá: 4.800.0000 VND
Quản lý 3,000 User (1:N); ( 1:N là 1 User có thể đăng ký được vân tay + Thẻ từ, Pass đồng thời trên 1 tài khoản ID)
Phương thức chấm công: Vân Tay, Thẻ từ, Pass
Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay
Dung lượng lưu trữ lên đến 200,000 giao dịch
Giao thức kết nối: TCP/IP + USB, RS - 232/485
Kết nối với khóa từ kiểm soát cửa cơ bản
Kết nối dữ liệu online bằng IP wan hoặc DNS.
Hiển thị ID và tên khi chấm công
Dữ liệu trong máy không bị mất khi sảy ra mất điện
Sử dụng chip Intel của Mỹ
Tốc độ sử lý nhanh < 1s/ lần chấm công
Thiết kế dễ dàng lắp đặt và sử dụng.Điểm đặc biệt của model Ronald Jack X958A:

Tính năng tải dữ liệu Real-Time (New Funtion)

Tích hợp PIN lưu điện lên đến 6 đến 8 giờ.

Lấy dữ liệu Real-Time Auto Sync, đây là tính năng mới trên máy chấm công Ronald Jack X958A bản 2019

Nhân viên chấm công dữ liệu sẽ được load về Data base theo thời gian thực (Real-Time), dữ liệu được lưu đồng thời ở 2 nơi trên máy chấm công và trên Server.

Tính năng AUTO SYNC này được ứng dụng cho công ty dùng nhiều máy chấm công lắp đặt ở nhiều chi nhánh khác nhau, lấy dữ liệu qua internet, quản lý tập trung hoặc kết nối với phần mềm quản lý khác...
[/tintuc]