[tintuc]
Số đăng ký máy chấm công mitaco là gì?

Bản chất phần mềm chấm công mitao là phần mềm bản quyền, vì vậy khi cần thêm (add) máy chấm công vào phần mềm, thì cần số đăng ký máy chấm công mitaco (key máy chấm công mitaco) để xác thực bản quyền


Khi mua máy chấm công quý khách sẽ được cấp số đăng ký máy chấm công bằng phiếu bảo hành hoặc file mềm đuôi .txt để lưu vào máy tính

Các trường hợp cần cấp lại số đăng ký máy chấm công nhiều nhất: 
Do nhân viên quản lý máy chấm công nghỉ không bàn giao lại, do cài lại win bị mất số đăng ký, máy tính bị hỏng thay ổ cứng bị mất phần mềm, cài lại win.... và nhiều lý do khác nữa

Mất số đăng ký máy chấm công mitaco, làm sao để cấp lại?

Xem hướng dẫn lấy số đăng ký máy chấm công

Cách 1: Liên hệ với đơn vị bán máy chấm công cho bạn yêu cầu cấp lại số đăng ký cho phần mềm chấm công mitaco

Cách 2: Liên hệ ngay với chúng tôi để được cấp lại nhanh nhất, chúng tôi có bộ phận dịch vụ sẽ hỗ trợ bạn
Hotline: 0902 227 515

Yêu cầu trước khi cấp lại máy vẫn đang hoạt động bình thường:

- Số đăng ký phần mềm Mitaco giá: 500k/key

- Số đăng ký phần mềm Mitapro giá: 500k/key

- Số đăng ký phần mềm Logicbuy gá: 500k/key

- Số đăng ký phần mềm Wise eye V5.1 giá: 500k/key

- Số đăng ký phần mềm Wise eye on 39: 800k/key

- Số đăng ký phần mềm Wise eye web on 79 gá: 800k/key

- Số đăng ký phần mềm Ronald Jack Software giá: 800k/key

- Số đăng ký phần mềm Aikyo: 500k/key

- Số đăng ký phần mềm Tas-ERP: 500k/key


Số đăng ký máy chấm công mitaco dùng để kết nối máy chấm công Ronald Jack, Mita, Gigata, Zkteco, wise eye, kobio, Aikyo...

[/tintuc]